Hvad er mentoring?

Printervenlig versionSend som emailPDF udgave

Brugen af mentorer bliver stadig mere og mere udbredt både indenfor private og offentlige virksomheder.

En Mentor er en erfaren og vis person, der som regel sidder på sidelinjen og har det fulde overblik over alle involverede deltagere.

Mentoring handler om at opmuntrer og støtte deltagerne i deres egen læreproces i forbindelse med udvikling af deres ressourcer, talenter og øvrige kompetencer. Der er fokus på den enkelte deltager. Din opgave som Mentor bliver i vid udstrækning at lytte og inspirere. Din visdom og erfaring indenfor blandt andet personlighedstyper, dilemmaer og kommunikation bruges til at få deltagerne til at udvikle sig i den retning, de hver især ønsker. Du rådgiver og vejleder i forhold til at bidrage til helheden med den enkelte deltagers særlige egenskaber. 

Er der stagnation i en gruppe af den ene eller anden årsag, kan du som Mentor sætte en proces i gang og skabe de transformationer, der skal til for at dialogen igen arbejder i en gunstig retning.

Du kan både være Mentor for et team og for individer.

 

 

randomness